Palvelun käyttöehdot

Minuuttinovellit.fi

1. Palvelusta

Minuuttinovellit.fi (myöhemmin ”Palvelu”) on HILLA Entertainment Oy:n (myöhemmin ”Palveluntarjoaja”) omistama, tuottama ja ylläpitämä Internet-palvelu, joka on tarkoitettu lyhytnovellien ja lyhytnovelliaiheisten verkkosisältöjen ja tekstien julkaisuun ja esittämiseen. Palvelun käyttäjälle (myöhemmin ”Käyttäjä”) tarjotaan käyttäjätunnus sekä mahdollisuus sitä käyttäen julkaista sisältöä Palvelussa.

2. Käyttäjälle

Käyttäjä sitoutuu Palveluun rekisteröityessään noudattamaan tässä lueteltuja ehtoja ja vakuuttaa ymmärtävänsä ne. Palvelun beta-vaiheessa (15.11.2021) kirjautuneiden käyttäjien tulee myös tutustua näihin käyttöehtoihin, ymmärtää ja hyväksyä ne, vaikka olisivatkin luoneet sisältöä Palveluun jo ennen palvelun virallista avaamista 30.11.2021. Jos jossain vaiheessa käyttäjä tuntee ettei voi noudattaa näitä ehtoja, tulee hänen välittömästi ilmoittaa tästä ylläpidolle jolloin ylläpito poistaa Käyttäjän tunnuksen. Käyttöoikeusehtoja voidaan päivittää milloin tahansa ja Käyttäjä on velvollinen itse seuraamaan mahdollisia muutoksia Palvelun käyttöoikeuksiin. Käyttöoikeusehdot pidetään esillä Palvelun etusivulla.

3. Käyttäjän ikä

Alle 16-vuotiaat eivät voi perustaa käyttäjätunnusta palveluun. Jos Palveluntarjoaja epäilee, että Käyttäjä ei ole 16 vuotta vanha tai vanhempi eikä Käyttäjä voi pyydettäessä todistaa ikäänsä, Käyttäjän käyttäjätunnus poistetaan.

4. Palvelun hinta

Palvelu on ilmainen. Ellei Palveluntarjoaja ole antanut nimenomaista kirjallista lupaa, käyttäjä sitoutuu olemaan jäljentämättä, monistamatta, vuokraamatta, kopioimatta, myymättä, kaupittelematta, jälleenmyymättä tai hyödyntämättä kaupallisissa tarkoituksissa mitään Palvelun osaa, Palvelun käyttöä, tai pääsyä Palveluun.

5. Palveluntarjoajan sisältö

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden julkaista käyttäjän tuottaman sisällön yhteydessä omaa sisältöään erikseen käyttäjältä kysymättä. Tämä voi olla tiedotteita, mainoksia tai muuta sisältöä.

6. Käyttäjän oikeudet sisältöön

Oikeudet Käyttäjän tuottamiin ja palveluun tallentamiin teksteihin, kuviin, tiedostoihin ja muihin käyttäjien tuottamiin sisältöihin pysyvät käyttäjällä, joka sisällön on tuottanut. Muiden omistaman sisällön julkaiseminen on luvanvaraista. Jos käyttäjät julkaisevat sisältöä, johon heillä itsellään ei ole oikeuksia, he tekevät sen omalla vastuullaan ja mahdollinen tekijänoikeusrikkomus on heidän. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden julkaista Käyttäjän tuottamaa sisältöä uudelleen Internetissä jos se palvelee Palvelun toimintaa, esimerkiksi otteita suosituimmat, uusimmat ja luetuimmat minuuttinovellit -listalla.

7. Sisällön sopivuus ja laillisuus

Kaikki julkaistu sisältö julkaistaan Suomen lain alaisuudessa. Jos julkaistu sisältö rikkoo Suomen lakia, sen julkaisija on vastuullinen mahdollisesta rikkomuksesta. Loppukädessä Palveluntarjoaja päättää, mikä sisältö on sopimatonta ja voi poistaa sisältöä niin päättäessään.

8. Palvelun tietoturva

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun tietoturvasta. Mahdolliset Palvelun kautta levitettävät haittaohjelmat, Palveluun kohdistuvat tietomurrot ja hyökkäykset sekä muut tietoturvariskit eivät ole Palveluntarjoajan vastuulla. Tämä koskee myös ulkopuolisen toimijan toiminnasta johtuvaa Käyttäjän tuottaman sisällön menetystä. Palveluntarjoajalla ei ole erillistä velvollisuutta valvoa edellä mainitun kaltaista toimintaa.

9. Palvelun jatkuvuus

Lähtökohtaisesti Palvelu on käytössä toistaiseksi, mutta Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun jatkuvaa toimintaa. Palveluntarjoaja pidättää myös oikeuden katkoksiin Palvelussa esimerkiksi mahdollisten päivitysten ajaksi. Katkoksia voi tapahtua erikseen käyttäjiä varoittamatta.

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden evätä palvelun keneltä tahansa, milloin tahansa, ilman eri ilmoitusta ja mistä tahansa syystä.

10. Palvelun tarkoitus

Palvelu on ensisijaisesti tarkoitettu lyhytnovelliaiheisten sisältöjen julkaisuun. Jos Palveluntarjoaja katsoo, että Käyttäjän julkaisema sisältö ei vastaa edellä mainittuja määreitä, Käyttäjän tuottama sisältö voidaan poistaa Palvelusta.

11. Palveluntarjoajan oikeudet

Palveluntarjoaja voi poistaa julkaistua sisältöä tai kokonaisia kirjoittaja-sivustoja/kirjoittajaprofiileja tai käyttäjätunnuksia niin parhaaksi katsoessaan, erikseen perustelematta ja milloin tahansa. Palveluntarjoaja voi myös niin päättäessään kieltää Palvelun käyttämisen tietyistä IP-osoitteista.

Palveluntarjoaja voi koska vain niin päättäessään lopettaa palvelun, lopettaa yksittäisen käyttäjän käyttöoikeudet tai poistaa sisältöä ilman erillisiä perusteluja.

Palveluntarjoaja voi lopettaa palvelun ylläpitämisen tai antaa Palvelun eteenpäin eri Palveluntarjoajalle milloin näin päättää ilman erillisiä perusteluja tai takeita käyttäjien tallentaman sisällön säilymisestä.

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Palvelun avulla ylläpidettävän sisällön ja muun tiedonvälityksen poistamiseen, säilyttämiseen tai välittämiseen liittyvistä ongelmista. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden luoda käytön ja tallennuksen rajoituksia oman harkintansa mukaisesti ilman eri ilmoitusta milloin tahansa.

12. Lopuksi

Toivotamme sinulle mukavia kirjoitus-/lukuhetkiä!